Doggy cô bạn gái lồn không lông Bai Ruobing, đó mình lại rút ra, đến khi chỉ còn đầu khấc ở bên trong mới thôi, em người yêu nhìn xuống, phim sex hay xoạc em người yêu Bai Ruobing thân dương vật vẫn thừa ra một khoảng tầm 3 cm, em người yêu không có cảm giác khó chịu như lần trước, chỉ có cảm giác hơi hơi thốn thốn một chút mà thôi, vậy là dương vật mình đã lấp đầy âm đạo em người yêu, không chừa ra dù chỉ một tẹo, mình lại rút ra, gần hết lại đóng vào đến tận cùng mới thôi, một 2 lần đầu rất chậm, đến lần thứ 3 thì bắt đầu nhanh hơn một chút, đến lần thứ 6 trở đi thì mình rút hẳn buồi ra ngoài rồi…