Dùng chim to dài phang cô bạn gái mới quen lồn múp Leo Saionji, thật kỹ vào, tìm kiếm, cuối cùng anh bạn trai mân mê lên cái mồng đốc nằm thật đáng ghét quá của cô bạn gái, anh bạn trai le lưỡi và đánh liều liếm nhẹ vào lồn cô bạn gái, thấy cô bạn gái nằm im anh bạn trai bạo dạn hơn, đưa đưa cái lưỡi nhám quỷ quái rà lên rà xuống quanh lồn cô bạn gái, phim sex hay phập cô bạn gái mới quen lồn múp Leo Saionji cô bạn gái hơi trân người, anh bạn trai lại càng tiếp tục rà liên tục; anh bạn trai cắn nhẹ mép lồn cô bạn gái và bú chùn chụt, đưa đầu lưỡi rà quanh mồng đốc cô bạn gái và anh bạn trai cảm thấy có một tí chất nhờn…