Nện thoải mái với cô nàng già dâm bướm múp Kokoro, coi chừng giùm sổ sách, tướng tá khá bảnh trai lại có chút ăn học hơn trai táng trong làng nên hạp nhãn gái già nên hai người lẹo tẹo với nhau, phim jav hd nện cùng gái già mang tên Kokoro buổi chiều đầu tiên hai người hẹn nhau ra mé sông, ngồi dưới gốc dừa nói truyện tầm phào thành có phần e dè con gái tao nên ngồi xếp re không dám đụng chạm cho tới khi gái già than lạnh mới dám quàng tay qua vai ôm gái già, ngửi mùi khác phái gái già rạo rực, gái già chờ tao chàng tiến…