Phang cô bạn gái vú đẹp lồn không khít Noa Hibari, may ra sinh cho ông đứa con trai nối dòng, phim sex khong che phang cô bạn gái Noa Hibari có lẽ trời quả báo cho nên bà phấn sanh được cô hiền còn bà hai sanh cô diệu, bà ba sanh cô thắm, còn bà tư khi lấy về chưa sanh được đứa nào chắc tại ông long lúc này đã hết xí quách, bà phấn biểu cô bạn gái xách mấy trái dừa theo lên nhà trên đặt trên bàn, cu hùng nhìn quanh không một bóng người, không ai được phép vô đây ngoài gia đình ông chủ, liếc nhìn cái đồng…