Tuột luôn quần chịch em người yêu bướm lông đen nhánh Ayumi Iwasa, thoảng tôi vẫn phải hải đảo tay lái né cứt chó, phim sex hay chả hiểu chó má nhà ai nuôi không biết dạy, suốt ngày ỉa ra đường, giỏi thì, fuckk, cán phải cứt, á á á á á, sau một lúc né cứt, tôi lại đi đón bão dù bữa nay chả có tí mây nào, chỉ có con nhỏ mắt hý mắc dịch kia, thôi, tôi chưa đến, nhỏ ly đã đứng sẵn, hè hè, tôi thích, con gái bây giờ mà được như vậy thì khối thằng mê, cô bạn gái nương nương…