Nằm giường banh bím gạ làm tình với anh người yêu đẹp trai Shen Nana, kiến cá nhân của con thì bố anh bạn trai ngược lại, từ nhỏ hai anh em anh bạn trai phải em sự rèntừ bố anh bạn trai, rènngoặc kép thì chắc anh em cũng biết là ghê tầm nào rồi, với nề nếp như đinh thép từ quân đội anh em anh bạn trai phải sống hơn 15 năm rèn từ bố anh bạn trai, như sáng là, đêm không được thức quá 10h, sáng phải dậy trước 6h, mùng màn chăn gối phải xếp gọn gàng, phang xnxx với em Shen Nana góc học tập và phòng riêng phải gọn gàng, từ cái treo khăn mặt đến…