Phang chị gái gần nhà bím đẹp nhất làng Yuuna Himekawa, giở sách tham khảo ra, tôi không nói không rằng bắt đầu giải đề, tôi bây giờ, đã được huấn luyện thành một cỗ máy giải đề hiệu suất cực kỳ cao rồi, phim sex dit nhau với Yuuna Himekawa sao thế, sao lại cắt đầu đinh, thẩm giai nghi cũng đổi chỗ với một đứa khác, từ mé phía sau bên trái cất tiếng hỏi thẳng tôi, đã lâu lắm rồi, hai chúng tôi không, có duyên ngồi cạnh nhau như trước, cậu cũng ở trong nhóm đấy à, tôi ngoảnh lại nhìn, ngữ khí không thân thiện lắm…