Phang vợ cũ xinh gái bướm khít Mika Nakagawa, của mình khi những đợt tinh trùng nói hổi chảy dài trong bím của cô vợ cũ, phim vlxx phịch vợ cũ Mika Nakagawa mỗi lần nó xuất ra theo đợt là mình là ấn thât sâu vào và xuất ra trong đó, lúc mình rút ra thì cứ theo đó mà chảy thành một hàng dài tinh trùng, vội vàng trườn người lấy khăn giấy, rồi nhẹ, nhàng lau thật sạch cho cô vợ cũ, nghĩ lại thấy mình còm còm vậy mà cũng khỏe quá, cô vợ cũ thì nằm ngây đơ ra đó mà không thấy nói gì nữa, chỉ nghe thấy những…